Velkommen til Nordisk Avfallspool

Nordisk Avfallspool forvalter avfallet aktivt, og er din rådgiver på alle nivå gjennom sortering, innhenting og levering av alle typer avfallsfraksjoner. Ved å sette strenge krav til utførende enheter sikrer vi at avfallet behandles i henhold til krav i lov og forskrift. Vi hjelper deg som avfallsbesitter til å overholde din undersøkelsesplikt slik at du kan være trygg på at bedriftens avfallshåndtering utføres riktig.

Nordisk Avfallspool sørger for effektive avfallsplaner og profesjonell forvaltning som kombinerer økonomisk gevinst, trygghet for bedriften og bedre miljø.

Vi benytter vår kompetanse og erfaring med avfallsmarkedet til å arbeide fram avtaler som gir gode løsninger med riktig kostnad for våre kunder. 

Nordisk Avfallspool har sterkt fokus på lønnsom avfallsbehandling.

Vi ønsker i minst mulig grad å forstyrre våre medlemmer i deres arbeidshverdag, og legger derfor opp til korte og effektive prosesser. 

 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim