Nytteverdien av sortering av avfall

Strategisk nytteverdi

 • Være i forkant og beredt til å møte framtidige lovpålagte miljøkrav
 • Miljøprofil internt og eksternt
 • Trygghet rundt lover og regler
 • Reduserte kostnader

Taktisk nytteverdi

 • Bevisstgjøring rundt kostnad/pris og kvalitet på tjenester
 • Intern plassering av kostnader

Operativ nytteverdi

 • Lettere hverdag for ansatte med enklere rutiner
 • En ryddig arbeidsplass gir et triveligere sted å jobbe, mer orden, bedre logistikk og kan bidra til færre ulykker
 • Riktig håndtering av farlig avfall gir bedre og tryggere arbeidsforhold
 • Sortering av avfall involverer alle og kan bidra til et sterkere fellesskap på arbeidsplassen- Positiv "det nytter"-effekt
 • Raskere saksgang ved bruk av tilpasset rammeavtale

I tillegg vil bedriften synlig-og tydeliggjøre miljøbevisstheten mot kunder og sørge for at en miljøprofilering kommer raskt på plass.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim