Økonomisk gevinst ved sortering av avfall

Nordisk Avfallspool AS har vist at et bevisst fokus på avfall og valg av riktig avfallsbehandler, gir bedriftene bedre miljø og økt økonomisk gevinst :

Følgende fremgangsmåte har gitt gode resultater hos våre medlemmer:

  • Kartlegge og dokumentere dagens løsning
  • Vurdere alternative løsninger for intern og ekstern logistikk
  • Gjennomføre en profesjonell forespørsel/anbudsrunde til utvalgte entreprenører på innsamling og behandling av de ulike fraksjonene
  • Aktiv oppfølging av de valgte entreprenørene i avtaleperioden

Bedre interne rutiner og en utformet miljøprofil vil bidra til mindre arbeid og derav økonomisk gevinst gjennom timer spart.
Det er i tillegg ingen fordyrende mellomledd mellom avfallsbesitter og avfallsentrepenør!

 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim