Om Nordisk Avfallspool AS

Nordisk Avfallspool er en erfaren aktør i avfallsbransjen. Nordisk Avfallspool har solid kunnskap om bransjen, i tillegg til å ha opparbeidet et godt nettverk av relasjoner både på entrepenør- og kundesiden.

Selskapet er spesialisert innen effektiv avfallshåndtering for offentlige og private virksomheter. 

Nordisk Avfallspool tar oppgaven som pådriver og ansvarlig i prosesser der bedrifter ønsker en gjennomgang og forbedring av avfallsforvaltningen. Dette innebærer å være en aktiv medspiller fra behovsanalyse, tilbudsvurdering til nye igangsatte rutiner og oppfølging av entrepenører etter avtaleinngåelse.

Daglig leder Per Eriksen er utdannet siviløkonom og ingeniør med spesialisering innen effektivisering, prosessforbedring samt logistikk. Han har flere års erfaring innen bedriftsledelse og har jobbet med oppdrag innenfor bransjer som transport, handel, industri og offentlig sektor.

Ved behov for juridisk bistand har Nordisk Avfallspool avtale med et advokatfirma med spisset kompetanse og erfaring fra avfallsbransjen.

 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim