Våre referanser

Polaris trykk  AS

Polaris Trykk består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Polaris Distribusjon Nord samt felleskontrollert virksomhet sammen med Amedia (50 %) – Nr1 Adressa-Trykk Orkanger og Norsk Avisdrift (Byavisa).

Lundeby & co Bokbinderi AS

Lundeby & co Bokbinderi er et av Nord-Europas største ferdiggjøringsbedrifter, med 130 ansatte og en omsetning på 100 millioner, og tar seg av all ferdiggjøring etter trykk. Bedriften er delt opp i flere avdelinger, som tar seg av de ulike elementene i ferdiggjøringsprosessen, blant annet eier de Bokbinderi as, som er et industrielt bokbinderi, med mange og avanserte maskiner.

Amedia Trykk AS

Landets største trykk og distribusjonsselskap. [NAP] har gjennomført anbud og avfallsforvaltning for samtlige trykkerier og distribusjonsselskap.

Schibsted Trykk AS

Schibsted Trykk er Norges største trykkerikonsern med ca. 270 medarbeidere og omsetning på ca 850 mill. norske kroner og har produksjon i Oslo, Bergen og Stavanger. Schibsted Trykk spesialiserer seg på avisproduksjon, herunder bilag, innstikk og vedlegg distribuert med avis og post. I tillegg til medtak av nær sagt alle former for trykksaker og distribusjon gjennom et landsdekkende distribusjonsnett. Trykkeriene har et sterkt milljøfokus gjennom hele produksjonskjeden, og tilfredsstiller kravene til å levere svanemerkede trykksaker.

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har sortering av mange ulike avfallsfraksjoner som  utgjør en kompleks avfallslogistikk. [NAP] har bidratt med anbudsarbeid og evaluering av avfallsordningen ved St. Olavs Hospital.

Ernst & Young

[NAP] Er rådgiver innen miljøfyrtårn.

Mestergruppen AS

Mestergruppen er et ledende foretak innen byggevarehandel og kjededrift for boligentreprenører i Norge, og er et av landets ledende byggekonsern med en omsetning på ca. 4 milliarder kroner. Konsernet har salg og virksomhet i alle landsdeler og eier byggevarekjedene Byggeriet og Byggtorget med tilsammen 151 byggevareutsalg landet rundt; spesialistforretningene Sentrum Bygg og Partner Tre og huskjedene Mesterhus og Systemhus.

Kartonage AS

Trondheimsbedriften Kartonage AS er produsent av Kartongemballasje. [NAP] har levert anbud og avfallsforvaltning for kartongemballasje.

Motor-Trade AS

Motor-Trade i Trondheim er bilforhandler og har tjenester innen salg av nybil, salg av bruktbil og i tillegg har de bilverksted.

Albert E. Olsen AS

Albert E. Olsen er et landsdekkende industrivarehus. Bedriften leverer drift- og vedlikeholdsprodukter til profesjonelle kunder i privat og offentlig sektor. AEO er en ledende leverandør av kjente merkevarer og kvalitetsprodukter.

Trondhjems Eskefabrikk AS

Trondheimsbedriften er produsent av kartongemballasje.

Trykkpartner

Moderne trykkeri i Trondheim med enn bevisst miljøprofil.

07 Media

Landsdekkende selskap innen media.  [NAP] har levert anbud og avfallsforvaltning til deres trykkerier.

Grafisk Ferdiggjøring AS

Grafisk Ferdiggjøring AS er et moderne bokbinderi lokalisert på Mysen. [NAP] har gjennomført anbud og avfallsforvaltning for bedriften.

 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim