Avfallstyper

Uansett avfall - vi fikser det!

Vi har løsninger og tilpassede avtaler for alle typer avfall:

  • Restavfall
  • Matavfall
  • Termoplastisk plastavfall
  • Farlig avfall/ kjemisk avfall
  • Metal
  • Papir/papp
  • Aluminium
  • Treverk
  • EE-avfall

Ta kontakt for informasjon om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med en lønnsom ordning for avhenting og levering samt salg av avfall.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim