Avfall av trevirke

Rent trevirke

Rent trevirke er treverk som ikke har gjennomgått noen form for kjemisk behandling og er fritt for maling og og større metalldeler.  

Vanlige produkter: byggematerialer, plank, sponplater, paller og emballasje.  

Hvorfor sortere rent trevirke?

  • Gjenvinning: Rent trevirke blir oftest benytte som brensel, men kan også brukes i produksjon av sponplater, flis til strø for husdyr og bark til grøntanlegg. 
  • Kostnaden for å levere rent trevirke er betydelig lavere enn for impregnert og overflatebehandlet trevirke, det vil derfor lønne seg å sortere det ut. 
  • Det er deponiforbud for trevirke.

Overflatebehandlet trevirke

Overflatebehandlet trevirke er trevirke som er behandlet, men ikke regnes som farlig avfall. Dette gjelder eksempelvis trevirke med maling, lim eller lakk.

Impregnert trevirke regnes som farlig avfall og skal sorteres for seg.

Hvorfor sortere ut overflatebehandlet trevirke?

Energiutnyttelse: Overflatebehandlet trevirke blir forbrent i egnede anlegg ved høy temperatur. Slik utnyttes energien i trevirke uten at skadelige stoffer slipper ut i naturen. 

Rundt 50 prosent av det sorterte treavfallet kommer fra industrien. Dette er rester fra produksjonen; avkapp, flis og tremasse. 

Materialgjenvinning av tre kan brukes til produksjon av sponplater, strø for husdyr og bark til grøntanlegg.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim