EE-avfall- elektrisk/ elektronisk avfall

Alle produkter som går på strøm eller batteri regnes som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) når de skal skal kasseres. 

Hvorfor sortere elektrisk og elektronisk avfall?

  • Økonomi: Gratis å levere til mottak som har avtale med godkjent returselskap for EE-avfall
  • Ingen miljøgifter på avveie: EE-avfall inneholder komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Riktig sortering bidrar til å forhindre at miljøgifter slipper ut i naturen eller fører til skade på mennesker og dyr.
  • Innlevering sikrer forsvarlig behandling: Miljøsanering av EE-avfall betyr å identifisere og sortere ut de komponentene som inneholder miljøskadelige stoffer. Slike stoffer finner vi blant annet i kretskort, kabler, displayer, batterier, motstandere, TV-er og kompressorer. EE-avfallet inneholder også mye metall og andre komponenter som kan gjenvinnes. 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim