Glass og glassembalasje

Glass

Alle typer glass som ikke er glassemballasje. Glass kan ha ulike egenskaper og bestanddeler som gjør at de ikke skal sorteres sammen med glassemballasje eller gjør at de skal leveres inn som farlig avfall. 

Glass kan være:

 • Bygningsglass
 • Vindusglass (merk: mange vindusglass karakteriseres som farlig avfall, som isolerglassruter)
 • Bilglass
 • Drikkeglass

Hvorfor sortere glass?

 • Hindre miljøgifter på avveie
 • Sikre god og miljømessig håndtering av avfallet

Glassemballasje

Glassemballasje er glass som benyttes for oppbevaring av mat- og drikkevarer.

Eksempel på produkter som skal sorteres som glassemballlasje:

 • Brus-, Vin- og ølflasker uten pant
 • Matglass (syltetøyglass, glass for konservert mat o.l.)

Eksempler på produkter som ikke skal sorteres som glassemballasje:

 • Porselen og keramikk
 • Krystallglass og andre drikkeglass
 • Speil
 • Glass brukt til farmasøytisk og kjemiske formål
 • Hvorfor kildesortere glassemballasje?
 • En fornybar ressuser og blir gjenvunnet til nye produkter
 • Kan gjenvinnes uendelig antall ganger

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim