Metallavfall

All type metall som ikke er metallemballasje. Metall og gjenvinnbare metalldeler videreforedles på smelteverk i Norge og utlandet. Gjenvunnede metaller blir til viktige råvarer i industrien og og brukes i produksjonen av nye metallprodukter.

Eksempler på metalltyper og produkter:

 • Jern 
 • Aluminium
 • Kobber
 • Bly
 • Sink
 • Messing
 • Tomme og tørre malingsbokser
 • Stålbånd
 • Rustfrie og syrefaste materialer

Hvorfor sortere ut metall?

 • Tungt og dyrt å ha i restavfallet
 • Mulighet for salg av metallavfall
 • Blir gjenvunnet til råmaterialer for nye produkter
 • Svært energibesparende å gjenvinne metall sammenlignet med utvinning av råstoffer

Metallavfall i Norge blir samlet inn uten særskilt regulering. Prisen på skrapjern- og metall varierer, men er ofte så høy at det er et velfungerende marked for metallavfall.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim