Organisk materiale

Organisk materiale er en samlebetegnelse for stoffer og materialer som er nedbrytbare.

Eksempler på organiske materialer:

 • Matavfall/våtorganisk avfall
 • Park- og hageavfall
 • Slakteavfall
 • Organisk slam

Hvorfor sortere organisk materiale?

 • Tungt og dyrt i levere samlet som restavfall
 • Sikre gjenbruk av ressurser
 • Håndtering av Organisk materiale

Flere av avfallstypene under organisk materiale anbefales å sorteres hver for seg for at mest mulig kan gjenvinnes på best mulig måte. 

Mye organisk materiale er tungt og volumiøst, og dermed dyrt å levere inn som restavfall.

 

Matavfall

Matavfall omfatter matavfall og avfall fra næringsmiddelindustri. Matavfall, eller våtorganisk avfall, er organisk nedbrytbart. 

Matavfall kan være 

 • Avfall fra produksjon av kjøtt, fisk, meieriprodukter, øl og mineralvann, frukt og grønt, samt bakervarer
 • Kjøkken- og matavfall fra restauranter, kafeer, kantiner og lignende
 • Skrell, skrotter, grut, eggeskall, bein, nøtteskall, rekeskall etc.

Hvorfor sortere matavfallet?

 • Tungt og gjør det dyrt å ikke sortere ut
 • Matavfall erstatter bruk av fossil energi, kunstgjødsel og torv 
 • Bidra til å redusere klimagassutslipp
 • Bidra til å gjenvinne fosforet i matavfallet, som er en viktig men ikke ubegrenset ressurs som planter, dyr og mennesker trenger. 

Våtorganisk avfall omfatter matavfall og avfall fra næringsmiddelindustri, for eksempel avfall fra produksjon av kjøtt, fisk, meieriprodukter, øl og mineralvann, frukt og grønt, samt bakervarer. 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim