Plast-og metallembalasje

Metallemballasje

Metallemballasje inkluderer all emballasje for mat og drikke laget av metall (unntatt drikkebokser med pant).

Hvorfor kildesortere metallemballasje?

  • Blir gjenvunnet til nye produkter
  • Svært energibesparende å gjenvinne metall sammenlignet med utvinning av råstoffer

Plastemballasje

Plastemballasjen i næringslivet er relativt ensartet, ren og av god kvalitet. Følgelig er den godt egnet til materialgjenvinning.

Plastemballasje er en samlebetegnelse på ulike plasttyper som blir brukt i næringslivet.

Vanligste plastemballasje fra næringslivet:

  • Folie fra næringsliv (plastfolie, solfangerfolie, laminater, PP-folie o.l) 
  • Hard plastemballasje (flasker, kanner, brett mm)
  • PP-sekker (vedv plastsekk)
  • EPS (isopor o.l.) 

Hvorfor kildesortere plastemballasje?

  • Gratis å levere inn og mange mottakssteder
  • Volumiøst og dyrt i ha i restavfallet
  • Folie kan gjenvinnes til nye produkter
  • Ikke-fornybar ressurs med lang nedbrytningtid og ekstra viktig å få gjenvunnet

Materialgjenvunnet plast kan brukes til å produsere stadig flere ulike produkter, som for eksempel rør, plantepotter, plastsekker og klær. Plastflasker som har inneholdt brus og annen drikke kan brukes til å lage nye tilsvarende flasker.

Avtale om innsamling av plastemballasje

Det er inngått en avtale mellom næringslivet og Klima- og miljødepartementet om innsamling og gjenvinning av plastemballasje og optimering av plastemballasje. For drikkevareemballasje er det en egen miljøavgift som reduseres med økende returandel. Avgiften har vært viktig for å oppnå den relativt høye innsamlingsprosenten vi har for drikkevareemballasje av plast i dag.

Materialgjenvinning gir positive miljøeffekter

Når emballasjeavfall materialgjenvinnes betyr det at avfallet brukes til å lage nye produkter i stedet for at det brukes jomfruelige råvarer. Dette gir reduserte klimagassutslipp, redusert energi- og vannforbruk og andre positive miljøeffekter. Miljøgevinsten er særlig stor for plastemballasje og metallemballasje.

 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim