Plastavfall

Plast omfatter all plast som ikke er emballasje, som produkter av plast.

Plast kan være:

  • Møbler i plast
  • Kontorrekvisita i plast
  • Plastrør
  • Blomsterkasser

Hvorfor sortere plast?

  • Er brennbart avfall som kan benyttes til for eksempel produksjon av fjernvarme
  • Kan sorteres ut for gratis innlevering
  • Ikke-fornybar ressurs med lang nedbrytningtid og ekstra viktig å få gjenvunnet på best mulig måte

Mer plastavfall framover

Flere og flere plastprodukter med lang levetid bli utrangert. Det er forventet at mengden plastavfall vil øke.

Plast har høyt energiinnhold og egner seg også til energiutnyttelse. Når plast forbrennes gir det imidlertid utslipp av klimagassen CO2, siden plast i stor grad er laget av fossilt materiale. Undersøkelser viser at miljøet spares for i overkant av to tonn CO2-ekvivalenter når ett tonn plastavfall materialgjenvinnes framfor at det går til energiutnyttelse.

 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim