Restavfall

 

Restavfall er det avfallet som er igjen etter at alt sorterbart avfall er sortert ut.

Farlig avfall, batterier og EE-avfall skal aldri sorteres som restavfall. Felles for miljøfarlig avfall er at de ofte inneholder komponenter som kan være svært skadelige dersom de kommer ut i naturen. 

Hvorfor redusere restavfallet og sortere mer avfall ut?

  • Dyrere å levere inn restavfall enn sortert avfall
  • Tar vare på ressursene i avfallet og sikrer best mulig gjenvinning

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim