Komplett avfallsforvaltning

N[A]P Nordisk avfallspool er en totalleverandør av miljø og avfallsløsninger.

Følgende fremgangsmåte har gitt gode resultater hos våre medlemmer:

  • Kartlegging og dokumentering av dagens løsning
  • Behovsanalyse; resultatene av kartleggingen vurderes opp mot ønskede endringer og framtidige løsninger.
  • Vurdering av aktuelle løsninger for intern og ekstern logistikk
  • Vi gjennomfører en profesjonell forespørsels/ anbudsrunde mot utvalgte og aktuelle entrepenører, innhenter tilbud og gjennomgår disse for deretter å komme med en anbefaling til optimal løsning.
  • Vi bistår i arbeidet med å inngå avtaler med valgte entrepenører, og tar ansvaret for aktiv oppfølging av disse i avtaleperioden.
 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim