Samarbeid

Avfall Norge

Avfall Norge organiserer den norske gjenvinningsbransjen og dens interessenter og samarbeidspartnere på tvers av geografi og sektorer. Det representerer rundt 200 ulike virksomheter som jobber med avfallshåndtering, gjenvinning og resirkulerte råvarer. Medlemmer er IKS’er/kommuner, private gjenvinningsselskaper, returselskaper, gründere, leverandører og rådgivere.

Nordisk Avfallspool AS har jobbet tett med Avfall Norge for å få data og input til Carbon Footprint-kalkulatorapplikasjonen som har som mål å gi våre kunder verdifull innsikt i deres karbonfotavtrykk samt en tilnærming til en sirkulær økonomi i praksis.

Simonsen Vogt Wiig

Vi har vært en del av compliance-nettverket til Simonsen Vogt Wiig siden 2023. Nettverket består av et tjuetalls selskaper som har fokus på temaer knyttet til åpenhet og bærekraft. Gjennom kvartalsmøtene får Nordisk Avfallspool AS mulighet til å møte likesinnede bedrifter og mottar viktige innspill om regelverk knyttet til bærekraft.

Blandan Infotech

Blandan Infotech har vært en pålitelig partner i vår reise mot bærekraft og digital innovasjon siden 2022. Sammen har vi startet et transformativt prosjekt for å utvikle en Carbon Footprint Calculator-applikasjon, som tar sikte på å gi våre kunder verdifull innsikt i deres miljøpåvirkning. Blandan Infotechs ekspertise og engasjement har vært medvirkende til å skape en omfattende løsning som samsvarer med vår forpliktelse til bærekraft. Gjennom dette samarbeidet utnytter vi banebrytende teknologi for å hjelpe kundene i og drive positive miljøendringer.

Nordisk Avfallspoopl AS vil fortsette å jobbe tett med Blandan Infotech, og vi ser frem til å utforske nye muligheter for samarbeid og innovasjon som vil ytterligere forbedre våre tjenester og bidra til vårt felles oppdrag om å fremme bærekraft og miljøforvaltning.